HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Kdy je dobré najmout HR strategického partnera

 

HR strategický partner nezastává funkci běžného personalisty. Jde o roli, která úzce spolupracuje s vedením firmy a přináší strategický pohled na řízení lidských zdrojů. S lidmi, kteří se umí postavit za Vaši firmu i v těch nejhorších časech, to dotáhnete daleko a nebudete se muset zabývat tím, že budete řešit nestálost Vašich zaměstnanců a neustálý nábor, který vyčerpává Vaše lidi a finance.

Změna: HR strategický partner jako katalyzátor změny

Procházi-li Vaše firma zásadní změnou, je potřeba na to Vaše zaměstnance připravit. Fúze, akvizice, masivní redukce zaměstnanců, změna zaměření firmy, personální obměna apod. jsou významné změny, které mezi zaměstnanci generují přirozenou nespokojenost a obavy.

Nenechte se připravit o své nejlepší lidi. Dejte prostor HR strategickému partnerovi, aby Vaše lidi na změnu připravil a pomohl jim s napojením na novou vizi.

Vztahy: HR strategický partner jako lékař zdravých vztahů

Můžete mít k dispozici ty nejlepší technologie, ale nic nehradí tým sehraných lidí, kteří jsou ochotni za Vaši firmu dýchat v dobrém i ve zlém. Zde je důležité mít ve firmě někoho, kdo zprostředkuje Vašim lidem firemní vizi a ukáže jim, jak pro ně tato vize může být smysluplná. Osobní motivace mohou být různé a je na HR strategickém partnerovi, aby uměl správně identifikovat, jaké motivace u Vašich lidí převažují a zaměřit pozornost na rozvíjení vnitřní motivace zaměstnanců. Jen ta může být tou zásadní silou v efektivitě, prosperitě, spokojenosti a zdravých vztahů.

Potenciál Vašich zaměstanců: HR strategický partner jako podporovatel Vašich lidí

Jedním z nejčastějších úkolů HR strategického partnera je přinášet do firmy inovaci

v podobě rozvoje lidského potenciálu. Budete překvapeni, co všechno ve firmě máte, když se podíváte na silné stránky Vašich lidí a nabídnete jim školení, která potřebují pro další rozvoj.

Shrnutí

HR strategický partner není personalista. HR strategický partner nabízí strategický pohled na vedení Vašich lidí, umí je provést změnami, které jsou pro Vaši firmu klíčové, pomáhá komunikací a nastavení vztahů uvnitř firmy a podporuje Vaše lidi v rozvoji.

 

Stojí Vaše firma před zásadní změnou, chcete Vaše lidi systematicky rozvíjet nebo si přejete zlepšit vztahy ve firmy? Můžeme si domluvit nezávaznou schůzku, kde probereme možnosti HR strategického partnerství pro Vaši firmu.

 

Vy jste expert na rozvoj firmy. Já jsem expert na lidskou osobnost a proces.

Pomůžu Vám posunout se za hranice toho, co už teď umíte fantasticky.

Vaši lidé na to mají. Budou za Vaši firmu dýchat, když vytvoříte prostředí důvěry. Budou mít chuť věci vylepšovat a posouvat, když jim budete věřit a posilovat v nich to nejlepší.

Svůj růst a výkon postavte na svých lidech

kroky ke zmapování zdrojů u Vašich lidí

Jak jsou na tom Vaši lidé, z čeho můžou čerpat už dnes, aby se posunuli dál? Zjistěte, jaké zdroje mají k dispozici a na čem můžete společně stavět.

Stáhněte si materiál, díky kterému budete umět pokládat otázky rozvíjející možnosti Vašich lidí. A tím i Vaše možnosti.