HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Supervize

Při supervizi mám vždy za cíl být užitečná a podporující.

Je pro mě důležité vytvořit se supervidovaným pracovníkem vztah založený na důvěře, bezpečí             a respektu. Jedině pak podle mě může supervize      plnit svoji roli.
Roli vzdělávací, podpůrnou i manažerskou.

Vy a já máme společný cíl. Chcete mít ve firmě lidi, kterým práce dává smysl.

 

Individuální superize může pomoci

– lépe porozumět klientovi
– uvědomovat si svoje reakce na klienta
– prohlubovat svoje pomáhající kompetence
– podívat se na práci s klientem s odstupem
– při zpracování emocí vlastních i klientových
– při vědomé práci se svými zdroji
– nastavování hranic při péči o klienta
– udržovat vysokou kvalitu pomáhající profese aj.

Při supervizích vycházím z potřeb pracovníka v kontextu zadavatele supervize.

Týmová supervize může pomoci

– vzájemné výměně zkušeností
– vyjasnění si představ rolí v týmu nebo organizaci
– nastavení jednotných hranic
– uvědomění si etických paradigmat
– rozšíření nabídky různých přístupů, modelů a stylů práce
– prohloubení vztahů v týmu
– otevřené komunikaci
– uvědomění si společných hodnot a potřeb aj.

 

Mým cílem je zlepšovat spolupráci a soudržnost týmu v péči o klienty.

Jak poptat supervize?  

Supervize můžete poptávat e-mailem nebo telefonicky. Nejčastěji působím ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, ale jezdím také po celé republice.