HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Reference

Celá série školení mě nasměrovala vzhůru. Moje práce mě konečně začíná bavit, nikoli stresovat!

 

„Na prvním místě bych Vám chtěl vyjádřit svůj velký obdiv a vděk ! Každé setkání s Vámi je pro mne velmi zajímavé, zábavné, ale hlavně přínosné ! Celá série školení mě posouvá dopředu (a pomohla mi zastavit můj pád do propadliště VPM dějin – a
nasměrovat mě po dlouhých měsících trápení konečně směrem vzhůru). Ale podněty
od Vás mají zvláštní postavení a sílu. Velmi si vážím toho, jak při každém setkání
kladete důraz, jak Vám záleží na tom, abychom si rozšířili obzory, abychom překonali
naše každodenní vědomí, vlastně naše před-sudky, abychom narušili hegemonii
našeho omezeného „pomazaného“ poznání a začali vnímat sebe i svět zralejším pohledem, abychom byli obohaceni něčím víc než obyčejným věděním, tedy
Moudrostí. Kouzlo Vašeho výkladu je pak nejen v tom, že člověk, jakoby probuzen,
opouští Pardubice s novým světo-názorem. Kromě filosofického rozměru od Vás
získáváme velmi praktické drobnosti, které ovšem – při správném použití – mají
sílu pozitivní exploze, pomáhají nám naše tápání a starosti přeměnit v účinnost,
úspěch a efektivitu ! Například Vaše doporučení, že stačí jednoduše opakovat to, co se
již jednou osvědčilo, mne doslova spasilo.  Řídím se tím úplně při svém získávání nových kontaktů, při prvním kontaktování a „vemlouvání“ dosud nepolíbeným  Zaměstnavatelům. Přestal jsem věci komplikovat, vypilovávat postupy,
prostě jednoduše neustále opakuji to elementární, co se mi jednou dvakrát osvědčilo. A výsledkem je, že jsem nikdy neměl takový úspěch ve své obchodní činnosti ! Kontaktuji intenzívně, nedostávám žádná odmítnutí, všichni jsou zaujatí a pozitivní, a moje práce mě začíná bavit, nikoliv stresovat. A to že jsem se v tomto léta trápil ! Opravdu moc Vám za vše Děkuji !“

 

Účastník vzdělávání Pavel Vasiljev

U některých týmů dokonce došlo k výraznějšímu lidskému spojení. 

„Během tří měsíců proběhlo v naší firmě několik týmových setkání s koučem RNDr. Zdenkou Hromadovu, které měly za cíl nastartovat odpovědné chování při týmové práci, vyšší míru zapojení jednotlivců do aktivity týmu a zvědomení individuálních
priorit.
Příznakem viditelného zlepšení je jak stabilizace týmů, tak odstranění bývalých
negativních projevů, které narušovaly harmonie při týmové práci. U některých týmů
došlo i k výraznějšímu lidskému spojení. Znatelný posun je využíván a je na něm
stavěna další spolupráce s týmy.
Za zrealizovanou spolupráci Vám tímto ještě jednou děkujeme.“

GALVAMET spol. s r.o. – Aleš Šlechta, jednatel

„Proč zvednout telefon a objednat se k  Zdence Hromadové? Pokud chcete potkat ženu s velkou životní sílou, nadhledem a optimismem, jste na správné stopě. Několika velmi dobrým přátelům jsem spolupráci s ní doporučila a jsem si 100% jistá, že o ně je a bude dobře postaráno J. Já sama jsem velmi vděčná, že se naše životní cesty protnuly.“

Martina, psycholog

„Známe Zdenku Hromadovou mnoho let, nejprve jako účastnici našich výcviků, poté jako kolegyni, a oceňujeme její pečlivost, spolehlivost a schopnost vést koučovací rozhovory zaměřené na řešení. V neposlední řadě jsme zaznamenali i mimořádné organizační schopnosti a smysl pro humor.“

Bc. Pavel Vítek a Mgr.Leoš Zatloukal, Ph.D., Dalet

„Zdenka svojim mimoriadne ľudským prístupom prináša do koučingového stretnutia atmosféru pohody, porozumenia a veľkej dôvery. V takomto prostredí aj riešenie ťažkej situácie prichádza nenásilne a veľmi prirodzene. Závery, ktoré som si z koučingového stretnutia odniesol, boli pre mňa logické a zároveň úplne v súlade s mojím cítením situácie, ďalšie kroky boli samozrejmé a prekvapujúco ľahké.“

Jaroslav Sedlák, Technology Practice Manager, ORACLE Slovensko

Semináře probíhaly ve velmi dobré a tvůrčí atmosféře, jednotliví účastníci mohli vzájemně konzultovat svoje skutečné situace, které dnes a denně řeší. Účastníci kurzu hodnotili velmi vysoko komunikaci s RNDr. Hromadovou, její bohaté odborné i praktické zkušenosti a smysl reagovat citlivě na přednesený problém, vytvoření pozitivní atmosféry, vystižení detailu při  řešení individuálních problémů a snahu pomoci najít řešení.

„Navázali jsme spolupráci s RNDr. Zdenkou Hromadovou, odborným koučem a
lektorem vzdělávání dospělých a realizovali zážitkový a sebezkušenostní seminář,
tentokrát pro skupinu vedoucích středisek a oddělení. Cílem semináře bylo posílit
a rozšířit kompetence vedoucích tak, aby byli schopni stavět na efektivní
spolupráci, zvládali zátěžové momenty a uměli najít řešení krizových situací
přijatelným způsobem. Účastníci se zdokonalili ve vedení hodnotícího pohovoru,
s motivováním a oceněním zaměstnanců a posilováním vzájemné spolupráce.
Semináře probíhaly ve velmi dobré a tvůrčí atmosféře, jednotliví účastníci mohli
vzájemně konzultovat svoje skutečné situace, které dnes a denně řeší, a to nejen
s lektorkou, ale především mezi sebou a právě takový způsob je nenásilně vtáhl
do společného řešení modelových i skutečných situací a nebyl problém se
otevřeně vyjádřit.
Jeden z účastníků konstatoval, že vzhledem ke svojí dlouholeté
praxi na pozici vedoucího a absolvování již více takových seminářů, neměl příliš
velká očekávání, že mu právě toto vzdělávání pomůže, posune jej dál a nebude to
ztracený čas. Průběhem a úrovní workshopu však byl mile překvapen a sám musel
uznat, že to přínos pro jeho práci byl veliký. Zpětnou vazbou i od ostatních
účastníků jsme zjistili, že i pro tak zkušené praktiky, jakými byla tato skupina, to
promarněný čas určitě nebyl. Ba naopak, nejen ti dlouholetí a zkušení
zaměstnanci, ale i jejich mladší kolegové byli velmi spokojení a nadšení.
Velmi vysoko hodnotili komunikaci s RNDr. Hromadovou, její bohaté
odborné i praktické zkušenosti a smysl reagovat citlivě na přednesený
problém, vytvoření pozitivní atmosféry, vystižení detailu při  řešení
individuálních problémů a snahu pomoci najít řešení.
Po zkušenostech z této i minulé spolupráce jsme rozhodnuti i nadále ve spolupráci
pokračovat.“

Anna Siakalová, vedoucí personálního oddělení Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

I po několika měsících vidíme pozitivní výsledky 

„Spolupráci se Zdenkou Hromadovou jsme navázali díky projektu, kde vyhrála výběrové
řízení. Od prvního kontaktu byla komunikace s paní lektorkou bezproblémová a
profesionální. Já i moji kolegové jsme si ze společných setkání odnesli praktické
dovednosti a díky příjemné a inspirativní atmosféře také řadu podnětů k zamyšlení a
osobnímu růstu. Doporučení k zlepšení firemní komunikace a pracovní atmosféry se
držíme, a i po několika měsících po jejich zavedení vidíme pozitivní výsledky.“

Ing. Michal Zemko, PhD., výkonný ředitel, COMTES FHT a.s.

„Dneska jsem si uvědomila, že jsem přece jenom o kousek dál a celkově i díky školení – nikdy
jste nám nedala najevo tu myšlenku, že bychom na to neměli. A ta víra funguje i po letech.
Takže zápisky jsou po ruce, vím, kam sáhnout.“

Účastnice vzdělávání vedoucích pracovníků PPP - Mgr. Marie Schindlerová Ředitelka, Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh

„Lektorka měla k tématu vše dobře připraveno. Řešila naše konkrétní případy a
požadavky, zároveň přinášela nové podněty k řešení situací v týmu.“

Schlote – Automotive Czech s.r.o., střední a vyšší management

„Paní Hromadová realizovala na našem úřadu několik školení, jak pro referenty, tak pro vedoucí úředníky. Byli jsme velmi spokojeni, jak s organizací školení, tak také s její otevřenou a optimistickou povahou. Školení byla přizpůsobena našimpotřebám a požadavkům, byla realizována formou diskuze. Paní Hromadová měla vždy odpovědi na naše otázky a řada úředníků se na ni obracela i po skončení seminářů se soukromými záležitostmi. Pokud bude v budoucnu možnost, rádi jejich služeb opět využijeme.“

Mgr. Marie Haboňová referentka pro vzdělávání , Městský úřad Kroměříž

Snažila posílit naše sebevědomí a nepodceňovat se, vyzdvihnout své klady, uvědomit si, kdo jsme, co chceme a proč to chceme, to vše vytvořilo z tohoto kurzu silný emotivní a nezapomenutelný zážitek.

Hned na začátku prvního dne, kdy nám paní Zdenka nastínila, co nás vlastně čeká, jaké aktivitybudeme provádět, že budeme komunikovat ve skupině, jsem si v duchu říkala: „No nazdar, snad tonějak přežiju…“, jelikož komunikace  a podobné skupinové aktivity,  nikdy nebyly mojí silnou stránkou a vždy jsem se jim pokud možno vyhýbala. A mé obavy se naplnily hned při prvním úkolu, kdy jsme měli společně vyřešit zadaný úkol, komunikovat s ostatními účastníky kurzu a zapojit se do řešení problému mi činilo velký problém. Postupně jsem se ale k mému překvapení začala osmělovat, občas něco poznamenat nebo se zeptat a na konci prvního dne jsem domů odcházela s nadšením a velmi pozitivní náladou, která mě provázela po celý zbytek kurzu. Na další lekce jsem se začala těšit, čas při Zdenčiném vyprávění a výkladu rychle utíkal.

Tón,  jakým mluvila, její osobitý smysl pro humor, její životní nadhled, optimismus, zkušenosti, styl, jakým vedla naši diskusi, přirozený způsob, jakým dokázala postupně  zapojit i ty méně hovorné účastníky, to,  jak vůči nám byla vnímavá, otevřená, vybízela nás přemýšlet a vydolovat nenásilnou formou odpověď až někde hluboko z našeho nitra, při odpovědích nás přitom  nedusila, jak se snažila posílit naše sebevědomí a nepodceňovat se, vyzdvihnout své klady, uvědomit si, kdo jsme, co chceme a proč to chceme, to vše vytvořilo z tohoto kurzu silný emotivní a nezapomenutelný zážitek. A myslím, že to tak cítili všichni účastníci kurzu.

Z každého dne školení jsem si odnesla spoustu důležitých myšlenek a postřehů, které mně v budoucnu  budou užitečné, až už se to týká témat kolem hledání zaměstnání, pracovního pohovoru, ale hlavně všeobecně postoje k životu, sobě a svým blízkým. Bohužel nemáme její výklad zvěčněný v podobě videonahrávky, abychom si její slova a hlavně způsob, jakým s námi komunikovala,  mohli občas připomenout a „dobít si baterky“. Moc jí za vše děkuji.

Paní Ludmila, účastnice kurzu