HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

HR strategický partner strategicky rozvíjí Vaši firmu v oblasti lidských zdrojů. Úzce spolupracuje s managementem firmy. Personalisté se starají především o výběr, nábor a plnění legislativních povinností zaměstnavatele.

Mezi klíčové aktivity HR strategického partnera patří

 1. Spolupráce s liniovými manažery. Rozvoj lidského potenciálu firmy s ohledem
  na silné stránky, vnitřní motivace a potřeby Vás a Vašich zaměstnanců.
 2. Nabízí strategický pohled na řízení lidských zdrojů ve firmě v souladu s firemními cíli.
 3. Je v úzkém kontaktu se zaměstanci firmy, připravuje pro ně plány osobního rozvoje.
 4. Je expertem na vztahy uvnitř firmy. Usiluje o budování zdravých vztahů postavených na důvěře.
 5. Do strategického vedení firmy přináší lidský pohled očima experta na lidské vztahy.

Personalista zajišťuje především pracovněprávní vztahy a výběr zaměstnanců

 1. Připravuje smlouvy a další dokumenty týkající se pracovněprávních vztahů.
 2. Vede personální evidenci všech zaměstnanců, věnuje se požadavkům personálních žádostí.
 3. Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců.
 4. Vyřizuje požadavky zaměstnanců z oblasti sociální politiky.

Jak poznáte, že potřebujete najmout HR strategického partnera

Pokud chcete své lidi strategicky rozvíjet a opírat se o ně v dlouhodobě udržitelném růstu firmy, je rozhodně lepší jim nabídnout podporu HR strategického partnera, který má za úkol rozvíjet lidský potenciál. Personalista obsáhne práci, které zahrnuje legislativní povinnosti zaměstnavatele, HR partner nabídne strategický rozvoj Vašich lidí, abyste maximálně využili jejich silné stránky a zbytečně jste neplýtvali jejich potenciálem.

Pokud potřebujete posílit zájem Vašich lidí o dění ve firmě, aby byli proaktivní a spokojení, pak si pozvěte HR strategického partnera. Výrazně vám s tím pomůže. 

 

Vy jste expert na rozvoj firmy. Já jsem expert na lidskou osobnost a proces.

Pomůžu Vám posunout se za hranice toho, co už teď umíte fantasticky.

Vaši lidé na to mají. Budou za Vaši firmu dýchat, když vytvoříte prostředí důvěry. Budou mít chuť věci vylepšovat a posouvat, když jim budete věřit a posilovat v nich to nejlepší.

Svůj růst a výkon postavte na svých lidech

kroky ke zmapování zdrojů u Vašich lidí

Jak jsou na tom Vaši lidé, z čeho můžou čerpat už dnes, aby se posunuli dál? Zjistěte, jaké zdroje mají k dispozici a na čem můžete společně stavět.

Stáhněte si materiál, díky kterému budete umět pokládat otázky rozvíjející možnosti Vašich lidí. A tím i Vaše možnosti.