HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

HR strategický partner je pracovní pozice, která zastřešuje všechny HR procesy a to zejména ze strategického hlediska vedení firmy. HR strategický partner úzce spolupracuje s vedením firmy. Podílí se na tom, aby došlo k naplnění vize firmy.

Klíčové kompetence HR strategického partnera

  • strategické myšlení
  • odborník na vztahy
  • nositel změny

Klíčové úkoly HR strategického partnera

HR strategický partner se podílí s managementem na řešení klíčových otázek v personální oblasti. V ideálním případě nejprve vyhodnotí, jaké zdroje ve firmě jsou k dispozici a jak na to lze navázat vytvořením koncepce v oblasti vzdělávání, hodnocení a rozvoje zaměstanců.

HR strategický partner a firemní kultura

HR strategický partner hraje klíčovou roli v utváření firemní kultury. Firemní kulturu netvoří slova, ale každodenní chování vedení firmy  i Vašich lidí. HR strategický partner tady může pomoci  v budování vztahů uvnitř firmy, které se pozitivně propíší do růstu firmy.

Jaký je můj soukromý pohled na roli HR strategického partnera

HR strategického partnera bych přirovnala k celostnímu lékaři, který se podívá na to, jak Vaše firma funguje, jaké vztahy v ní panují a jak probíhá komunikace uvnitř firmy. Navrhne řešení, která povedou k uzdravení nebo narovnání vztahů ve firmě a pomohou nastavit atmosféru, které se opírá o důvěru všech zúčastněných.

Když nemáte strach, potom se umíte postavit i těm největším výzvám. Věřím, že i Vy chcete mít v týmu proaktivní zaměstnance, kteří se do práce těší  a jsou hrdi na firmu, kterou jste vybudovali.

Vy jste expert na rozvoj firmy. Já jsem expert na lidskou osobnost a proces.

Pomůžu Vám posunout se za hranice toho, co už teď umíte fantasticky.

Vaši lidé na to mají. Budou za Vaši firmu dýchat, když vytvoříte prostředí důvěry. Budou mít chuť věci vylepšovat a posouvat, když jim budete věřit a posilovat v nich to nejlepší.

Svůj růst a výkon postavte na svých lidech

kroky ke zmapování zdrojů u Vašich lidí

Jak jsou na tom Vaši lidé, z čeho můžou čerpat už dnes, aby se posunuli dál? Zjistěte, jaké zdroje mají k dispozici a na čem můžete společně stavět.

Stáhněte si materiál, díky kterému budete umět pokládat otázky rozvíjející možnosti Vašich lidí. A tím i Vaše možnosti.