HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MŠMT

Rozsah: 8 hodin

Kurz je zaměřen na představení time managementu  4.generace a jeho principů. Nabízí pohled na práci s časem ve vztahu  k našim potřebám a hodnotám.

Účastník:

– seznámí se s dosavadními přístupy v time managementu a principy a nástroji řízení času

– uvědomí si lépe vztah naléhavosti a důležitosti ve svém životě

– prohloubí své dovednosti řídit čas v souladu se svými potřebami

–  pozná vývoj přístupů v řešení time managementu  a základní principy práce s časem

– pozná, jak efektivně nastavit cíle  a jak identifikovat a eliminovat zloděje času

Absolvent je připraven zvládat práci s časem prostřednictvím vhodného stanovení vlastních priorit a cílů, uvědomění si , co je pro něho nejdůležitější a pochopení filosofie time managementu 4.generace. 

Kurz poptávejte na info@zdenkahromadova.cz