HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MŠMT

Rozsah: 16 hodin

Vzdělávací program se zaměřuje na účinné nástroje prevence závažných momentů v pedagogických profesích s akcentem na jejich využití ve výchovně vzdělávacím procesu, pro pomoc profesionálům, kteří potřebují motivaci, inspiraci, nové podněty, podporu a reflexi vlastní práce.

Cílem programu je seznámení se s netradičními způsoby zvládání zátěžových situací v kontextu výchovně vzdělávacího procesu. a jejích využití pro potřeby profesionálů ve výchovně vzdělávacím procesu. Dílčím cílem je umožnit účastníkům, aby si mohli sami vyzkoušet, jak jednotlivé techniky mohou v praxi fungovat, jak jim mohou být užitečné a zvýšit jejich odolnost při zvládání zátěže. Po absolvování semináře by účastníci měli být schopni

  • si uvědomit faktory ovlivňující zátěžové situace a toto využít při jejích řešení
  • umět použít nové techniky jako prostředek osobnostního i profesního růstu
  • aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v rámci své praxe a v různých kontextech
  • zvládat zátěžové situace s nadhledem a také jako možný zdroj seberozvoje, který povede k větší profesní spokojenosti.

Školení poptávejte na info@zdenkahromadova.cz