HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MŠMT

Rozsah: 8 hodin

Vzdělávací program je věnován způsobům práce se stereotypy a předpoklady spolu s posílením schopnosti uvědomování si existence těchto jevů a zvyšování kapacity pro předcházení vzniku negativních stereotypů ve výchovně vzdělávacím procesu.

Cílem programu je prohloubení, utřídění a především praktické využití znalostí spojených s předsudky, předpoklady a stereotypy. Dílčím cílem je poskytnout vhled do kontextu práce se stereotypy, předsudky a předpoklady a otevřít prostor pro nová, efektivnější řešení. Po absolvování semináře by účastníci měli být schopni

  • uvědomit si a odhalit existenci vlastních předpokladů a stereotypů

orientace v prevenci, vzniku a dopadu stereotypů a předpokladů

navrhnout způsoby, jak zmírnit nebo rozpustit stereotypy a předpoklady

rozlišovat mezi negativním a pozitivním stereotypem

Program poptávejte na info@zdenkahromadova.cz