HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MŠMT

Rozsah: 16 hodin

Vzdělávací program je věnován praktickému nácviku komunikačních dovedností, strategií a argumentační zběhlosti, které se dají efektivně využít při práci s kolektivem. 

Cílem programu je navrhnout nové způsoby v jednání s druhými, zvláště ve stresových situacích a umožnit účastníkům využití nových vědomostí především při práci s kolektivy takovým způsobem, který bude prospěšný pro obě strany a bude otvírat prostor pro vyřešení situace bez konfliktů a využití autoritativního stylu.

Po absolvování semináře by účastníci měli být schopni

  • prevence komunikační pasti
  • využít principy Transakční analýzy v praxi
  • zvýšená schopnosti argumentace
  • práce s otevřenými otázkami
  • použít nedirektivní přístup
  • vést jednání s kolektivem nekonfliktním způsobem
  • zaměřit svoji pozornost na řešení a rozvoj zdrojů

Školení poptávejte na info@zdenkahromadova.cz