HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MŠMT

Rozsah: 8 hodin

Vzdělávací program je věnován tématu motivace a jeho důležitosti ve výchovně vzdělávacím procesu – zabývá se rolí motivace, způsoby práce s motivací a jejich využitím jak u sebe, tak v kontaktu s druhými. Je rozdělen do tří částí – teoretické, praktické a diskuzní.

Cílem programu je seznámit účastníky s tématem motivace a naučit je vědomě s ní pracovat a umět využít zdroje a nástroje pro vnitřní i vnější motivaci u sebe i u druhých. Po absolvování semináře by všichni měli být schopni

– rozlišovat mezi vnitřní a vnější motivací

– orientovat se v teorii motivace

– pracovat s vnitřní motivací

– využívat vnitřní i vnější zdroje pro další práci s motivací

– používat nástroje motivace 

– aplikovat  vybrané techniky na podporu motivace v praxi.

Školení poptávejte na info@zdenkahromadova.cz