HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MŠMT

Rozsah: 8 hodin

Program je zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí a seznámení se s různými formami komunikace a získá povědomí o různých komunikačních strategiích.

Po absolvování účastník:

– získá základní teoretické informace o modelech a formách komunikace

– vyzkouší si základní komunikační a vyjednávací strategie

– uvědomí si vlastní komunikační modely a strategie

– prohloubí si dovednosti ve vedení efektivní komunikace

– seznámí se s druhy motivace a jejich dopady 

– rozšíří si spektrum technik v rámci vyjednávání a poskytování zpětné vazby

– bude se lépe orientovat v tom, jak je možné vhodně působit na druhé, jak s nimi dobře vycházet, jak se spolu dohodnout a jak zvládat složité situace.

Školení poptávejte na info@zdenkahromadova.cz