HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MŠMT

Rozsah: 12 hodin

Kurz seznamuje účastníky s principy asertivní komunikace, jejími technikami i jak se vypořádat s emocemi v rámci komunikace.

Účastník:
– se seznámí s filosofií a principy asertivní komunikace
– prohloubí si komunikační dovednosti při kladení otázek a využití asertivních technik
– pozná spektrum komunikačních technik, které může využít při zvládání obtížných situací v komunikaci s žákem, kolegou i rodičem
– vyzkouší si jednotlivé asertivní techniky při vedení rozhovoru a zdravém prosazení svého stanoviska
– získá nové nástroje pro vedení konstruktivního rozhovoru se zaměřením na řešení
– rozšíří své schopnosti formulovat jasně argumenty s cílem vhodně působit na druhé a dokázat s nimi lépe vycházet.

Program poptávejte na info@zdenkahromadova.cz