HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MŠMT

Rozsah: 12 hodin

Vzdělávací program je zaměřený na účinné argumentační dovednosti a rozšíření repertoáru o nové techniky a metody argumentace, které povedou k větší spokojenosti pedagogů a vyšší efektivitě v interakci s druhými.

Cílem programu je zvýšit schopnost argumentace, vyvarovat se zbytečných argumentačních chyb, které blokují spolupráci a poznat nové metody a techniky, které se dají efektivně využít ve výchovně vzdělávacím procesu v interakci s rodiči, žáky, nadřízenými a kolegy.

Po absolvování semináře by účastníci měli být schopni

  • rozeznávat a uvědomovat si tři stavy mysli podle Úlehly a umět s nimi pracovat
  • umět rozpoznat silné a slabé argumenty
  • zlepšit schopnost argumentace a využít ji jako prevenci stresu a konfliktů
  • umět prezentovat a obhájit svůj názor navzdory opačnému naladění skupiny
  • využít základní strategie reflektivního myšlení
  • umět podořit vlastní tvrzení.

Program poptávejte na info@zdenkahromadova.cz