HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program  MPSV

Rozsah: 16 hodin

Vzdělávací program je zaměřen na nácvik dovedností, které prohloubí zdravé vztahy v týmu, posílí konstruktivní komunikaci, vytvoří bezpečné klima v týmu pracovníků v sociálních službách. Program vychází z vlivu komunikace na vztahy na pracovišti, které se v dobrém i negativním přenášejí na klienty či uživatele služeb. Zdravé sebevědomí, umění zaměření se na řešení místo problému, rozvoj růstového myšlení místo lpění na fixním myšlení jsou zdroje, které nám umožní být spokojení, vhodně reagovat na změny a zvládat obtížné situace. Zdravé vztahy na pracovišti spolu s funkční firemní kulturou se vždy odrazí v efektivitě práce jednotlivých zaměstnanců, ve vzájemné spolupráci, profesionálním a pozitivním vztahem k uživatelům, ve vnitřní motivaci pracovníků a také jako prevence syndromu vyhoření. Prostřednictvím jednotlivých kroků důležitých pro efektivní spolupráci si účastníci uvědomí roli respektu ke kolegům i klientům, dílčí nástroje rozšiřující a prohlubující spolupráci a soulad svých hodnot v kontextu jejich role v sociálních službách. Všechny získané a prohloubené dovednosti jsou využitelné při práci s klienty v sociálních službách.