HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MPSV

Rozsah: 16 hodin

Na řešení orientovaný přístup – Solution Focused (SF) je přístup, jež původně vznikl v kontextu sociální práce. Pracovníkům v sociální oblasti nabízí nové paradigma v pohledu na problém klienta. Místo analýzy problému se soustředí na rozvoj klientem preferované budoucnosti a buduje na jeho přítomných zdrojích. Proto práce s klientem probíhá ve významně kratším čase a za respektující a příjemné atmosféry. Protože SF práce vede k vyšší účinnosti, zplnomocňování klienta a nacházení řešení v úsporném čase, vede rovněž u pracovníka k uspokojení ze své práce a tak ke snižování rizika vyhoření. Prostřednictvím stručné filosofie SF, nosných principů a uceleného SF modelu umožňujeme osvojení nových poznatků a zplnomocnění účastníků kurzu v krátkém čase. SF je vhodným přístupem ke zvyšování efektivity činnosti pracovníků i kolektivů, pomáhá překonávat obtížná období a zvládat náročné úkoly. Obsah je přizpůsoben rovněž individuálním potřebám účastníků a rozvíjí jejich unikátní styl práce i profesionální sebereflexi v myšlení.