HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MPSV

Rozsah programu: 8 hodin

Vzdělávací program je zaměřen na roli komunikace v sociálních službách i v běžném životě. Představení forem  komunikace, šumů v komunikaci, vlivů vnějších a vnitřních, překážek i vztahů je základem pro pochopení moci komunikace a její zásadní dopad na naše úspěšné jednání s klientem, jeho rodinou či s kolegy.  Pravidla aktivního naslouchání, používání otevřených otázek, zaměření se na řešení nikoliv problém v komunikaci umožní absolventům programu vést efektivní rozhovor a vytvořit a udržet spolupracující vztah s klienty i kolegy. Absolvent programu bude umět využívat spektrum komunikačních technik, naučí se předcházet konfliktům a bude zvládat poskytovat efektivní zpětnou vazbu. Absolvováním programu pracovník získá širokou škálu moderních metod efektivní komunikace, jejichž využívání v praxi se promítne do zdravého a spolupracujícího vztahu s uživatelem, s kolegy a bude umět se vědomě rozhodnout, která forma komunikace je efektivní a konstruktivní v dané situaci.

Kontakt pro poptávku školení: info@zdenkahromadova.cz