HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Akreditovaný program MPSV

Rozsah: 8 hodin

Kurz nabízí prostřednictvím interaktivních metod vhled do oblasti finanční gramotnosti. Účastníkům z řad sociálních služeb nabídne informace v problematice ochrany práv spotřebitele,  domácího rozpočtu, osobního finančního plánu i z oblasti exekucí. Získané informace pomohou účastníkům při podpoře svých klientů v oblasti finanční gramotnosti, dokáží nasměrovat a zprostředkovat konkrétní informace svým klientům tak, aby jim pomohli k jejich zplnomocnění činit informovaná rozhodnutí, předcházet jejich zadlužení či je neprohlubovat, poskytnout jim informace a asistenci při problémech s exekucí, se soudním vymáháním atd. Program bude vhodný  také pro klienty sociálních služeb (jednotlivce, komunity, skupiny), kteří se potřebují v oblasti financí zorientovat. Snahou je podpora sociálního začleňování a ochrana před sociálním vyloučením.