HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

single_face

Dosažené vzdělání:

  • Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Učitelství matematika – fyzika (1986)
  • Univerzita Palackého Olomouc, Státní rigorózní zkouška z matematiky (1989), titul RNDr.
  • Univerzita Palackého Olomouc, Informatika a výpočetní technika  (1996)

Jsem mezinárodně certifikovaný kouč a pracuji podle standardů ICF (Mezinárodní federace koučů). Jsem členem týmu koučů, terapeutů, supervizorů a lektorů přístupu zaměřeného na řešení – DALET. Celý svůj profesní život se věnuji vzdělávání, nejprve mládeže a později dospělých. U těch jsem zůstala a pracovala jsem v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, kariérového poradenství a neposlední řadě jsem byla u realizace velkých projektů v oblasti poradenství a vzdělávání dospělých. Vedla jsem jednotlivce i týmy a stále více mě to táhlo k přímé práci s klienty a tak jsem se začala specializovat na koučování. Koučování zaměřené na řešení mě nejvíce oslovilo soustředěním pozornosti na zdroje a schopnosti lidí, na jejich potenciál a možnosti. Vzájemná spolupráce s klientem umožňuje klientovi nacházet nové pohledy na situaci, nová řešení a způsoby dosahování cílů a především uvědomění si vlastního řešení vždy jedinečného pro každého klienta. A co spoluprací, která je příjemná, respektující klienta a vysoce efektivní. Efektivita koučování je ovlivněna skutečností, že to není kouč, kdo přináší návrhy a možnosti řešení, ale je to sám klient, který si za pomoci kouče přichází na svá vlastní, jedinečná řešení, která jsou jemu nejbližší a proto taky klientova motivace dosáhnout svého cíle je mnohem vyšší, efektivnější.

Dosavadní vzdělávání v oblasti koučování, systemického přístupu a přístupu zaměřeného na řešení:

  • PCC ICF Certification, 2020
  • Cooperations, Ben Furman, Finsko, 2014
  • Brief Coaching, 125 hodin,Co/Man,1.systemická, spol. s r.o., Banská Bystrica, kurz akreditovaný ICF jako ACTP a ukončen závěrečnou zkouškou na úrovni PCC, 2013
  • Kid skills,  Ben Furman, Finsko, 2013
  • Systemické koučování a management, 170 hodin, Extima CZ,s.r.o., Praha , 2010 – 2011, ucelený systém pro řízení, vedení a rozvoj lidí a společností.
  • Reteaming, Ben Furman, Finsko, 2011
  • Výcvik „Umění pomáhat“ – systemický přístup, konstruktivismus (400 hodin), Institut pro systemickou zkušenost Praha, 2001 – 2004
  • Různé kurzy a semináře zaměřené na využití systemického přístupu, SF přístupu, poradenství a terapii ( lektoři : Ben Furman, Harry Korman,  Mark McKergow,  Scott Miller, Tomasz Switek, Peter Szabó,  Scott D. Miller, Bradford Keeney, Hillary Keeney, Paul Koeck, Klára Giertlová)
  • a řada kurzů v oblasti manažerských a lektorských dovedností.