Supervize

Pokud pracujeme s lidmi, ať už v jakékoliv oblasti, naším cílem je být obvykle pomáhající a užitečný svým klientům. Abychom mohli být stále užiteční a skutečně svým klientům nápomocni, potřebujeme čas od času taky nějakou pomoc, „opravu“, „servis“ či třeba „doplnění paliva“ i my. A v tu chvíli je na místě supervize.

Nabízím supervize – individuální, kdy pracuji s jedním pracovníkem, – skupinové, kdy pracuji se skupinou, kterou pojí obvykle téma či zaměření profese, ne vždy však samotné pracoviště. Cílem je rozvoj jednotlivce pomocí skupiny a sdílením zkušeností spolu s reflexí ostatních, – týmové, při které se zaměřuji na zlepšení fungování celého týmu či organizace, efektivnější fungování a  spolupráci.

Supervize mýma očima

Supervize je smysluplná, pokud se pracovníci chtějí dále rozvíjet, potřebují konzultovat svoje případy, chtějí znát názor či vidění druhých, chtějí dobíjet baterky či se chtějí cítit lépe a příjemněji při své práci nebo ve svém kolektivu. Pokud chcete, aby váš tým pracoval efektivněji, aby mezi sebou jednotliví členové dobře komunikovali a spolupracovali rádi, pak je také na místě supervize.

Stejně jako při koučování moje způsoby práce v rámci supervize vycházejí z principů přístupu zaměřeného na řešení, tudíž se zaměřuji na zdroje a možnosti účastníků supervize, více mě zajímá to, co funguje než abych analyzovala příčiny obtíží či nezdarů. Moje práce je rozvíjející, podporující a především užitečná. Respektive je vždy mým cílem být užitečná, ať už k tomu pomůže jakýkoliv způsob práce.