Vzdělávání

Přestože přicházím jako „odborník“ na dané téma, vnímám účastníky školení jako ty, kteří si řeknou, jaké mají vzdělávací potřeby a co z daného tématu je jimi právě žádané. Svoji výuku koncipuji jako dialog mezi lektorem a účastníkem vzdělávání, učím zážitkovou a zkušenostní formou. Především vlastní zkušenost účastníků se může stát vnitřní motivací k uplatňování nových dovedností a poznatků ve své praxi.

Školím v oblastech:

 • týmové spolupráce
 • Reteamingu
 • měkkých dovedností
 • manažerských dovednostech
 • koučování
 • efektivní komunikace
 • posilování zdrojů

Koho školím:

 • manažery
 • zaměstnance
 • pracovníky v sociální oblasti
 • školáky i učitele
 • státní správu
 • jednotlivce i týmy
 • rodiče

Příklad školených témat:

 •  Aktivní naslouchání
 •  Vedení rozhovoru
 •  Krizová intervence
 •  Etika v sociální oblasti
 •  Reteaming
 •  Pomoc a kontrola
 •  Sebekoučování jako nástroj seberozvoje
 •  Psychohygiena
 •  Asertivita

Příklad workshopů na míru:

 • Těším se na svou budoucnost – žáci 9. tříd ZŠ
 • Jedině vlastní změnou mohu ovlivnit změnu ve svém okolí
 • Děti jsou hosté, kteří nás potřebují

Vzdělávání pro učitele ( v akreditačním procesu)

 •  Motivace v učitelské profesi
 •  Práce s předpoklady a stereotypy
 •  Argumentace při vedení rozhovoru
 •  Supervize jako účinný prostředek
 • Otevírání možností při práci s kolektivem