Koučování

Pracuji přístupem zaměřeným na řešení (solution-focused approach) a proto věnuji svoji pozornost zejména zdrojům a potenciálu mých klientů a partnerů. Více mě zajímají již dosažené úspěchy, zkušenosti, na kterých mohou moji klienti stavět a uvědomovat si svoje vlastní zdroje, než příčiny obtíží, které klienty sužují. Nabízím spolupráci ve formě koučování, poradenství, supervize či lektorování. Všude tam vycházím z přesvědčení, že každý z nás je ten nejlepší „expert“ na svůj vlastní život, na to, co mu funguje a pomáhá, co má rád a nebo naopak rád nemá. Proto vstupuji do každé spolupráce s vědomím, že můj klient jen ten, kdo nejlépe ví, jak to s ním vlastně je a co potřebuje a já mu pomáhám si tyto věci uvědomit, pojmenovat a využít při jeho dalších krocích. Pracuji s jednotlivci, týmy, pracovními kolektivy a v posledním období i s žáky.

Co je to Brief koučing a Reteaming

Brief koučing je jeden z modelů koučování zaměřeného na řešení, které se dá představit jako “ krátké koučování s dlouhodobým účinkem“. Autoři modelu Peter SzabóDaniel Meier jsou zakladatelé institutu Solution Surfers International, v Lucernu, největší koučovací školy ve Švýcarsku a vyvinuli tento model jako nástroj velmi operativní, rychlý a v krátké době dosahující dlouhodobé výsledky.

Model Reteaming® přinesli  finští terapeuti Ben Furman, M.D.  a Tapani Ahola, zakladatelé institutu Helsinki Brief therapy institute jako jeden ze způsobů práce zaměřené na řešení (SF), který je respektu plný, hravý a rozvíjející řešení (viz. www.reteaming.com). Oba modely, ze kterých mimo jiné vycházím, jsou na řešení zaměřené přístupy, charakteristické: – svojí orientací na zdroje – užitečností – efektivitou – příjemnou atmosférou a povzbuzením.

Jak vidím koučování  já?

Koučování vnímám jako cestu. Cestu z místa, kde se klient nachází do místa, kam se chce dostat. Je to právě klient, který přináší téma, klient, který si říká, kam se potřebuje dostat, co chce jinak a nebo čeho chce dosáhnout, případně chce něco jinak a neví vlastně co to je. A role kouče v mých očích znamená být průvodcem na této cestě, krok za klientem, který určuje směr a já mu pomáhám vhodně volenými otázkami uvědomovat si vlastní zdroje, pojmenovávat a hledat možnosti, potřeby, způsoby řešení. Jakmile klient ví, co vlastně chce a kam se chce dostat, pak už na společné cestě formulujeme dílčí kroky, jejichž realizací se dostane do místa jeho cíle. A často už nás v tuto chvíli klient nepotřebuje, protože již obvykle ví, jak realizovat své kroky k dosažení cíle a co mu při tom z jeho vlastních zdrojů pomůže. Je to klient, partner, spolupracující, který si přichází na nové možnosti řešení a kouč je jeho doprovod na této cestě. Cestě plné respektu, užitečnosti a efektivity.